Waar komt de term beelddenken vandaan?

De term ‘beelddenken’ bestaat al tientallen jaren. Het is afkomstig van de Haagse logopediste Maria J. Krabbe, die in de jaren dertig met de theorie kwam dat er mensen zijn die in beelden denken in plaats van in taal. Haar werk werd enthousiast voortgezet door Nel Ojemann, Montessori-leerkracht, remedial teacher en docente aan de Universiteit van Groningen. Zij ontwikkelde een onderzoeksmethode, het wereldspel,  waarmee je de beelddenkende leerling kan signaleren:

Wat is het Wereldspel?

Met het Wereldspel wordt Beelddenken gesignaleerd. Het Wereldspel is een onderdeel in een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) in combinatie met didactische onderzoeken. Het kind krijgt de opdracht: ‘Bouw eens een dorp.’ Aan de hand van de vormgeving van het gebouwde dorp kunnen we zien hoe het kind zijn informatie verwerkt; als beelddenker of als taaldenker, zal het kind persoonlijkheidskenmerken laten zien, zoals faalangst, boosheid, e.d. en kunnen we de cognitieve ontwikkeling afleiden.