De behandeling van Danny

Danny heeft MS (Multiple Sclerose) met een Secundair Progressieve vorm van Multiple Sclerose (zie onderaan deze pagina een uitleg)

Door de MS wordt de myeline laag rondom de zenuwuiteinden steeds verder aangetast, waardoor er steeds meer functie verlies optreedt. Zijn linker handfunctie was al geheel verdwenen. Zijn hand kon niet meer geopend en aangestuurd worden.

Aangezien hij linkshandig is, is dat knap lastig voor hem en moest hij noodgedwongen alles met rechts leren doen. Zijn linkerbeen kon hij niet meer optillen. Dus bijvoorbeeld een trap oplopen of ergens overheen stappen was niet mogelijk. Daarnaast kon hij niet langer dan een paar meter lopen en is afhankelijk van een wandelstok voor de kleine stukjes en een scootmobiel voor de langere stukken.

Ik behandel Danny al een tijdje met MNRI (reflexintegratie) om zo wat functies terug te krijgen. Dit is een langdurig proces waarbij de achteruitgang door de MS sneller gaat dan de aangetaste functies herstellen. Ik heb Danny meegenomen naar mijn collega Monique Huizen van Reflex in Beeld. Ze werkte al met de nieuwe methode QRI en zij wilde samen met ons onderzoeken of deze methode wat voor Danny kon betekenen. En dat kon het zeker! Zo goed zelfs, dat ik na de eerste sessie besloot om deze opleiding in oktober 2016 ook te gaan doen en de laser zelf aan te schaffen om zo Danny en vele anderen te kunnen behandelen! Hierbij een aantal filmpjes van het proces van Danny zijn behandeling.

Wat is MS?

Multiple Sclerose is een auto-immuunziekte. Kenmerk van auto-immuunziekten is dat het immuunsysteem (het afweersysteem van het lichaam tegen virussen, bacteriën en infecties) eigenlijk iets te goed werkt. Door Multiple Sclerose raakt het centraal zenuwstelsel, wat bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg, beschadigd en het beschermlaagje van zenuwuitlopers (myeline) wordt aangetast. Hierdoor kunnen verlammingsverschijnselen ontstaan.

Hoe de stoornis in het afweersysteem ontstaat, is helaas nog niet bekend. Wel weten we dat een ontregeld immuunsysteem bij Multiple Sclerose  een groot deel van de symptomen veroorzaakt. De medicatie voor de behandeling van Multiple Sclerose richt zich dan ook op het reguleren/ remmen (moduleren) van dit immuunsysteem.

Welke vormen van Multiple Sclerose zijn er?

Er zijn 3 hoofdvormen van Multiple Sclerose:

Bij deze vorm van Multiple Sclerose is sprake van een ziekteverloop met terugvallen en herstel-perioden. Er zijn hierbij duidelijk ups en downs waarneembaar en het herstel na een terugval hoeft niet altijd volledig te zijn. Ruim 80% van de mensen heeft deze vorm in het begin van de Multiple Sclerose.

Het verschilt van persoon tot persoon hoe vaak een terugval met herstel optreedt en of het herstel volledig is of niet. Ook het tijdstip waarop een terugval zal optreden en hoe lang de periode is tussen twee terugvallen kan verschillend zijn.

Voor deze vorm van Multiple Sclerose zijn behandelingen beschikbaar die het aantal relapses verminderen en de tijd tussen de relapses vergroten.

Voor deze vorm van Multiple Sclerose geldt dat na een periode van herhaalde terugvallen en herstelperioden geleidelijk meer achteruitgang optreedt . Na een verloop met terugvallen en herstelperioden kan de relapsing remitting Multiple Sclerose overgaan in de zogenaamde secundair progressieve Multiple Sclerose, waarbij er een geleidelijk verlies van functies optreedt. Deze geleidelijke achteruitgang wordt ziekteprogressie genoemd.

Hoe lang het duurt voordat de relapsing- remitting vorm over gaat in de secundair progressieve vorm is niet te voorspellen.

Deze vorm van Multiple Sclerose komt minder vaak voor (15% van alle mensen met Multiple Sclerose) en kent geen perioden van terugvallen of herstel.

Er treedt dan ook geleidelijk achteruitgang op, waarbij de symptomen toenemen. Voor deze vorm van Multiple Sclerose is helaas nog geen behandeling beschikbaar.

Na de eerste QRI sessie was er direct functietoename in de hand; Danny kon zijn hand weer aansturen, grijpen en open/sluiten.

Na de tweede sessie is er verdere vooruitgang te zien in de aansturing van de fijne motoriek van de hand. Naast het openen en sluiten, kan Danny nu zijn vingers om de beurt weer naar zijn duim bewegen.

Na de derde sessie kan Danny een pak melk met eigen kracht optillen. De myelinisatie komt door het gebruik van de low level laser weer goed op gang, de prikkelgeleiding via de zenuwbanen verloopt daardoor sneller en efficiënter en de lichaamsfuncties nemen weer toe. Bij MS is het probleem juist dat de myeline rondom de zenuwuiteinden wordt aangetast. Mooi dat de positieve resultaten bij Danny zich zo mooi voortzetten.

Deze 4e sessie hebben we de reflexen aangepakt die met name met zijn benen te maken hebben. Zijn linkerbeen kon hij niet meer optillen. Dus bijvoorbeeld een trap oplopen of ergens overheen stappen was niet mogelijk. Kijk maar eens naar het filmpje wat daar het resultaat van is!!! Hij kon de volgende dag al melden dat hij zittend op de bank, zijn linker been over zijn rechter been kon leggen zonder hulp!!! Fantastisch wat een resultaat weer!!!

In deze 5e en 6e sessie verdeeld over twee dagen in augustus 2016 hebben we het hele QRI protocol van voor naar achter gedaan zodat we zeker weten dat we alle reflexen een keer hebben behandeld. De voorgaande keren hebben we puur de duidelijk/ zichtbare niet geïntegreerde reflexen behandeld.

En uiteraard nu ook weer met veel dank aan onze lieve vriendin Monique van Reflex in Beeld, wat een geweldige samenwerking hebben we toch! Soms bereiken we met QRI een groot verschil, soms een klein verschil en soms een tijdelijk verschil. We laten alles zien en maken het niet mooier dan dat het is.  Hoe dan ook we zijn blij met elk verschil in positieve zin!