Visuele Screening!

Het is mogelijk om met een Visuele Screening de ogen te screenen op een visuele disfunctie. De visuele screening wordt gedaan met behulp van een bioptor en zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen (+ 10 minuten nabespreking). het kind kijkt door het apparaat en geeft antwoord op vragen m.b.t. wat hij ziet. Hierbij komen geen druppels, lucht of andere hulpmiddelen bij kijken.

Een visuele disfunctie kan zorgen voor een onzichtbare belemmering wat problemen op het gebied van lezen, spelling, schrijven of de concentratie kan veroorzaken. Omdat het een onzichtbare belemmering is, wordt vaak niet stil gestaan bij het feit dat een oog probleem de oorzaak kan zijn van een laag leestempo, een zwak tekstbegrip of een ander leerprobleem!

Soms is het heel lastig om de vinger te leggen op de oorzaak van een lees-, leer-, of concentratieprobleem bij een kind en zijn er soms wisselende of tegenvallende cijfers. Als een kind daarbij ook snel moe is, hoofdpijn heeft, branderige ogen heeft en/of lezen niet leuk vindt, kan het wijzen op een visuele disfunctie. In dat geval kan Beeld en Kind Waterland de ogen screenen. Natuurlijk ook als u als ouder of de leerkracht vermoedens heeft van een oog probleem.

Indien de screening uitwijst dat er mogelijk sprake is van een visuele disfunctie, zal het kind doorverwezen worden naar een functioneel optometrist of optoloog. Nadat er een uitgebreider onderzoek heeft plaatsgevonden bij een functioneel optometrist, mag u natuurlijk altijd terug komen bij Beeld en Kind Waterland voor een visuele training.